Tilauslomake

  MEU-Palvelut

  Tilaus

  * Required

  Tilaaja

  * Required

  Nouto

  * Required

  Toimitus

  * Required

  Maksutapa
  1. KäteinenNettipankkiBitcoin
  2. Maksaja* YksityinenYritys

   Note: Yrityksen ollessa maksajana ilmoita laskutustiedot alla.

  * Required

  Allekirjoitus
  1. Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.
  2. Olen lukenut ohjeet ja hyväksyn ehdot.

  * Required

  MEU - Muuttopalvelut Euroopassa

  Boracay Oü (11961033) myy palveluita yritys- ja julkishallintoasiakkaille (yritysasiakas) sekä yksityishenkilöille (kuluttaja-asiakas). Näitä ehtoja sovelletaan Boracay Oü:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Käyttämällä MEU – Muuttopalvelut EU palvelua asiakas hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

  Boracay Oü pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellään ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimus- ja toimitusehtoja.

  Näihin sopimus- ja toimitusehtoihin sekä mahdollisiin sopimusta koskeviin riitoihin asiakkaan ja Boracay Oü:n välillä sovelletaan Viron lakia.

  7.1 Tilaamisessa on neljä vaihetta:
  Yhteydenotto/tarjouspyyntö, hintatarjouksen hyväksyminen, tilauksen vahvistus ja maksu.
  Palvelut tilataan Boracay Oü / MEU – Muuttopalvelut EU:n myyntikanavan kautta puhelimitse, sähköpostitse tai MEU:n sosiaalisenmedian kanavien kautta.
  Tilauksen vahvistaessasi sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

  7.2 Yritysasiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään yhteyshenkilön nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen, y-tunnuksen, postiosoitteen ja tarvittaessa laskutusosoitteen. Mahdollisesti vaaditaan ilmoittamaan myös veronumero sekä yrityksen omistajan yhteystiedot.

  7.3 Kuluttaja-asiakkaan on luovutettava tilausta tehdessään vähintään nimi, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisesti sähköpostiosoite. Mahdollisesti myös passinnumero tai henkilötunnus.

  Tilauksen noudon tai toimituksen yhteydessä luovuttaja / vastaanottaja on pyydettäessä velvoitettu todistamaan henkilöllisyytensä. Esimerkiksi Passi tai muu kuvallinen henkilöllisyystodistus.

  Kaikkia asiakastietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin noutoon-, toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen. Yhteystietoja ei luovuteta eteenpäin (Poikkeuksena Tullin tai muun valvovan viranomaisen vaatimuksesta).

  Asiakastiedot tallentuvat Boracay Oü:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon.

  3.1 Pääsääntöinen maksutapa on verkkomaksu/tilisiirto tai käteismaksu. Yritysasiakkailla ja oppilaitoksilla on mahdollista tilata palvelut myös laskulla.
  Käteismaksusta kuljettaja antaa kuitin maksun yhteydessä.

  3.3 MEU – Muuttopalvelut EU yhtiöiden laskutus perustuu Suomen ulkopuolella tapahtuvissa ja ulkopuolelle suuntautuvissa muutoissa aina asiakkaan tavaroiden tilavuuteen / tilan vientiin ja painoon sekä tilattuihin lisäpalveluihin ellei toisin sovita asiakkaan ja Boracay Oü:n tai muun MEU – Muuttopalvelut EU yhtiön edustajan kesken.

  3.4 Työsuorituksen veloitus / hinta laskutetaan tai veloitetaan aina kokonaan tai puoliksi viimeistään työsuorituksen alettua. Boracay Oü:lla tai muilla MEU – Muuttopalvelut EU yhtiöillä ei ole velvollisuutta suorittaa työsuoritusta / hoitaa tilausta ennen kuin maksusuorite näkyy Boracay Oü:n tai muun MEU – Muuttopalvelut EU yhtiön tilillä.

  3.5 Yritysasiakkailla maksu laskutetaan tilauksen vahvistettua. Suoritus tulee olla maksettu laskun eräpäivään mennessä.

  3.6 Mikäli asiakas / tilaaja ei ole maksanut tilausta tai osa loppusummasta on maksamatta, ei tilausta toimiteta / luovuteta asiakkaalle / vastaanottajalle. 

  3.7 Viivästyneestä maksu-suorituksesta johtunut toimituksen myöhästyminen on aina asiakkaan/tilaajan vastuulla. Mikäli asiakas/tilaaja ei ole maksanut tilausta toimitus päivään mennessä, pyritään sopimaan uusi toimitus ajankohta yhden (1) kerran, kun maksu on suoritettu. Veloitamme asiakkaalta tällöin aiheutuneet lisäkulut.

  Mikäli maksua viivästys-/lisäkuluineen ei suoriteta on Boracay Oü:lla tai kuljetuksen suorittaneella muulla MEU – Muuttopalvelut EU:n yhtiöllä oikeus hävittää tai myydä tuotteet. 

  2.1 Mikäli MEU Muuttopalvelut EU:n palvelun tarjonneen yhtiön suorittaman työsuorituksen aikana rikkoontuu asiakkaan irtaimistoa tai muuta omaisuutta, on asiakkaan tarkistettava tilaus kuljettajan kanssa välittömästi sekä tehtävä kirjallinen reklamaatio MEU Muuttopalvelut EU myyjälle sähköpostitse 7vrk kuluessa toimituksesta. Ellei näin toimita, on palvelun tarjonnut MEU Muuttopalvelut EU yhtiö vastuusta vapaa.

  2.2 Asiakkaan on selkeästi pystyttävä todentamaan tapahtunut vahinko, joka on johtanut tavaran tai muun omaisuuden vaurioitumiseen. Ellei näin toimita eivät MEU Muuttopalvelut EU yhtiöt ole vastuussa.

  2.3 MEU Muuttopalvelut EU yhtiöiden kaikkiin  kuljetuksiin sisältyy Euroopan Unionin Tiekuljetussopimuslain mukainen kuljetusvastuuvakuutus. Vastuuvakuutus korvaus on enimmillään 8,33 SDR/kg ulkomaankuljetuksissa tavaran kokonaispainosta puuttuvaan/vahingoittunutta kiloa kohti. (SDR on erivaluutoista muodostettu rahayksikkö, jonka arvo toimii laskuyksikkönä). Asiakkaan / Tilaajan on mahdollista kasvattaa / parantaa vakuutusturvaa ottamalla erillisen kuljetusvakuutuksen.

  2.4 MEU Muuttopalvelut EU:n yhtiöiden korvausvastuuseen eivät sisälly elektroniset vahinkotapahtumat esim. tietokoneohjelmien/tiedostojen tuhoutumiset, johtojen yms. irrottamisesta tai asentamisesta esim. väärään paikkaan aiheutuneet vahingot sekä muut niihin mikään rinnastettava vahinkotapahtuma.

  2.5 MEU Muuttopalvelut EU kuljetuksen tarjonneen yhtiön korvausvastuu voi pienentyä tai poistua kokonaan mikäli vahingon voidaan osoittaa johtuneen / syntyneen seuraavista seikoista:
  -Siirrettävä irtaimisto tai tilat joissa työskennellään eivät ole asianmukaisesti / oikeaoppisesti pakattu/suojattu. Pakkaus/suojaus ovat aina asiakkaan/tilaajan vastuulla, ellei toisin ole erikseen sovittu.
  -Elektroniseen laitteeseen ei ole toimituksen aikana syntynyt selviä ulkoisia vaurioita.
  -Siirrettävä irtaimisto on erityisen herkkä lämpötilan/kosteudenpitoisuuden vaihtelulle, esim. kasvit.
  -Kuljetettavan irtaimiston huono kunto tai virheellinen kokoaminen ei mahdollista sen siirtämistä normaaleilla työmenetelmillä.
  -Pakkauksessa ei ole ulkoisia vaurioita.

  2.6 MEU Muuttopalvelut EU yhtiöiden korvausvastuu ei koske vaurioituneen tavaran tunnearvoa, välillisiä vahinkoja tai menetyksiä.

  2.7 Korvausvastuu poistuu automaattisesti kokonaan mikäli:
  -Tilausta ei ole tehty MEU Muuttopalvelut EU:n myyntipalvelun kautta.
  -Kun asiakas / tilaaja on pakannut itse tuotteet huolimattomasti.

  5.1 Asiakkaasta johtuva myöhästyminen

  6.1 Mikäli sovittuun työsuoritukseen sisältyy välivarastointia, tulee kuljetuslasku suorittaa välittömästi viimeistään välivarastoinnin alkamis päivänä.

  6.2 Varastointipalvelut laskutetaan asiakkaalta kuukausittain tai sopimuksen mukaan. Pääsääntöinen maksutapa on verkkomaksu. Yrityksillä ja oppilaitoksilla on lisäksi mahdollisuus tilata palvelut sekä tuotteet laskulla.
  Maksu suoritetaan euroina.

  6.3 Varastoinniksi luetaan kaikki ne varastointitapahtumat, joissa Boracay Oü tai muu MEU – Muuttopalvelut EU:n yhtiö ja asiakas ovat sopineet tavaroiden / esineiden / asioiden varastoinnista Boracay Oü:n tai muun MEU – Muuttopalvelut EU yhtiön tai yhtiön alihankkijan tiloissa.

  6.4 Boracay Oü:n tai muun MEU – Muuttopalvelut EU yhtiön tai yhtiön alihankkijan tiloissa ei saa varastoida ilman erillistä sopimusta seuraavia: Vaarallisia, syttymisherkkiä tai haitallisia aineita, lämpövaihteluille herkkiä tavaroita, tuotteita, asioita esimerkiksi kasvit ja herkät taideteokset.

  6.5 Mikäli sovittu tai laskutettu varastovuokra on ollut maksamatta yli kuukauden, on Boracay Oü:lla tai muulla MEU – Muuttopalvelut EU yhtiöllä oikeus päättää varastointisopimus ja hävittää tuotteet parhaaksi katsomallaan tavalla.

  6.6 MEU – Muuttopalvelut EU yhtiöillä ei ole velvollisuutta luovuttaa varastoituja tavaroita asiakkaalle, mikäli varastointi- tai kuljetusmaksuja on maksamatta.
  Mikäli varastointi- tai kuljetusmaksuja ei saada asiakkaalta / tilaajalta perittyä, on MEU Muuttopalvelut EU yhtiöllä oikeus myydä noutamatta jätetyt tavarat.

  1.1 Toimeksiannot
  Toimeksiannoiksi luetaan kaikki ne työsuoritukset, jossa yksi tai useampi MEU Muuttopalvelut EU yhtiöistä toteuttaa asiakkaalle kuljetus- / muuttopalveluita tai muuttomateriaaleja.

  1.2 Toimeksiannon / Tilauksen peruminen.
  Ulkomaan muutoissa- / kuljetuksissa asiakkaan peruuttaessa tilaamansa palvelun, on palvelun tarjonneella MEU Muuttopalvelut EU:n yhtiöllä oikeus pidättää varausmaksu kokonaisuudessaan korvauksena. Tilauksen ollessa maksettu ennen peruutusta pidätetään suorituksesta varausmaksua vastaava korvaus ja loppuosa palautetaan 30 (kolmenkymmenen) arkipäivän kuluessa peruutuksen tapahtumis päivästä.

  1.3. Toimeksiannon / Tilauksen aikataulun muutos.
  Ulkomaanmuutoissa asiakkaalla / tilaajalla on oikeus muuttaa varauksen / tilauksen ajankohtaa veloituksetta 21 (kaksikymmentäyksi) vuorokautta ennen sovittua työsuoritusta.

  1.4 Ylivoimainen este ( Force majeure )
  Palvelun tarjonneen MEU Muuttopalvelut EU yhtiön edustajan tulee viipymättä ilmoittaa asiakkaalle tai tilaajalle mahdollisesta ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimainen este oikeuttaa asiakkaan sekä palvelun tarjonneen MEU Muuttopalvelut EU yhtiön luopumaan toimeksiannosta kuitenkin niin, että asiakas / tilaaja on velvollinen maksamaan jo tehdystä työsuorituksesta. MEU Muuttopalvelut EU yhtiöt eivät ole velvoitettuja korvaamaan asiakkaalle / tilaajalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita kuluja.

  1.5 Tilauksen poikkeavuus sovitusta.
  Mikäli työsuoritus poikkeaa merkittävästi tilauksesta, joka on kirjallisesti tai suullisesti sovittu, esim. Tavaramäärä on ilmoitettua / tilattua suurempi / painavampi tai että asiakas teettää tilauksen ulkopuolisia töitä, on palvelun tarjonneen MEU Muuttopalvelut EU:n yhtiön oikeus veloittaa tilauksen näistä erikseen tai kieltäytyä tekemästä tilauksen ulkopuolisia töitä.

  1.6 Ilmoittamattomat työt
  MEU Muuttopalvelut EU palveluntarjoajat eivät velvoitettuja tekemään kanto- tai pakkaustöitä, kalusteiden purku- / kokoamistöitä, sähkö- sekä putkitöitä (esim. Valaisinten / Pesukoneiden irrotus / asennus ) mikäli näin ei ole erikseen myyjän kanssa sovittu.

  1.7 Painavien / raskaiden tuotteiden siirto / kantaminen.
  Kassakaappien, pianojen sekä muiden erityisen raskaiden esineiden siirroista tulee aina sopia tilauksen yhteydessä / hyvissä ajoin ennen työsuorituksen ajankohtaa MEU Muuttopalvelut EU yhtiöiden myyntipalvelun tarjoajan kanssa erikseen. Mikäli painavista / raskaista tavaroista ei ole ilmoitettu erikseen, vaikka kantopalvelu olisi tilattu, on MEU Muuttopalvelut EU:n kuljettajilla / edustajilla oikeus kieltäytyä työsuorituksesta.

  1.8 

  8.1 Kuljettaja noutaa tilauksen sovittuna ajankohtana asiakkaan ilmoittamasta osoitteesta ja toimittaa tilauksen asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen asiakkaan kanssa sovittuna ajankohtana.

  8.2 Kuljetukset sisältävät lain määräämän vakuutuksen, joka kattaa kaikki hyvin, huolellisesti, oikeaoppisesti pakatut tuotteet. Vakuutus korvaa mahdolliset kuljetuksesta johtuneet vauriot, palon, tuhoutumisen, kolarin ja varkauden.
  Vahinkotapauksissa kuljettaja hoitaa vakuutukseen menevien tuotteiden korvaus hakemuksen.
  Asiakkaan vastuulla on toimittaa kuljettajalle tarkka kuvaus tapahtuneesta ja vauriosta sekä kaikki tarvittava informaatio tapausta koskien vakuutuskorvaushakemusta varten.
  Lisätietoja vakuutuksista kohdassa vakuutukset.

  8.3 Pyrimme kuljettamaan tilaukset mahdollisimman nopeasti reittikuljetuksen aikataulujen mukaisesti. Normaali toimitusaikamme on reittikuljetusaikataulun mukainen +/-3 arkipäivää, ellei toisin sovita. Jos toimitusaika poikkeaa huomattavasti normaalista, niin otamme yhteyttä asiakkaaseen sähköpostitse tai tekstiviestillä. Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista.

  8.4 Kuljetus tulee olla maksettuna viimeistään toimituspäivänä käteisellä. Tai tilisiirtona hyvissä ajoin ennen toimitusta.
  Ellei toisin ole sovittu vakuutus ei ole voimassa mikäli tilausta ei ole maksettu kokonaisuudessaan noudettaessa käteisellä tai tilisiirtona, tai laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

  Boracay Oü ei takaa kuljetuspalvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa ja palvelussa saattaa esiintyä katkoja/viivästyksiä esim. Autojen huolto- tai korjaustoimenpiteiden vuoksi.

  Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä vahingoista. Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan asiakkaille henkilökohtaisesti.

  Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Boracay Oü:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota Boracay Oü ei kohtuudella voi voittaa.
  Boracay Oü tai muu palvelun tarjonnut MEU – Muuttopalvelut EU yhtiö on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.
  Palvelun tarjonnut MEU – Muuttopalvelut EU yhtiö huolehtii siitä, että palvelu tai myydyt tuotteet vastaavat olennaisilta osiltaan sisällöltä määriteltyjä kuvauksia.
  Jos palvelussa havaitaan puutteita, virheitä tai kehitettävää, Boracay Oü pääyhtiönä pyrkii korjaamaan/parantamaan puutteen/virheen. 
  Boracay Oü ei ole vastuussa mistään tilaajalle tai asiakkaalle aiheutuvista välillisistä vahingoista.

  Yhteistyökumppanien tai muiden kolmansien tahojen palveluista tai tuotteista vastaa kukin yhteistyökumppani tai muu kolmas taho yksin. Boracay Oü ei vastaa yhteistyökumppanien tai muiden kolmansien tahojen tuottamasta palvelusta, aineistosta tai tuotteista, eikä ole sidottu niitä koskeviin sopimuksiin.

  Jos olet saanut alennuskoodin tai useita koodeja, voit käyttää yhden koodin per tilaus. Alennuskoodeja ei pääsääntöisesti voi käyttää tarjoushinnan yhteydessä. Joitakin alennuskoodeja ei voi käyttää yhtiöiden muiden alennusten ollessa voimassa.

  Boracay Oü omistaa kaikki myymänsä tuotteet kunnes tilaus on kokonaisuudessaan maksettu. 

  Näitä ehtoja sovelletaan muutto- ja kuljetuspalveluissa MEU Muuttopalvelut EU yhtiöiden tarjoamiin / tuottamiin kuljetus palveluihin Euroopassa.

  Toimitusehdot